Trenerzy

Michał Adamczyk – inżynier informatyki stosowanej (Java developer) i magister zarządzania (specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi) z doświadczeniem biznesowym (działalność w obszarze mobile-IT) oraz 10-letnim doświadczeniem menedżerskim i 3-letnim naukowo-dydaktycznym. Realizuje na AGH rozprawę doktorską w dyscyplinie nauk o zarządzaniu pt. „Wpływ kompetencji indywidualnych na sukces przedsiębiorstwa typu start-up, na przykładzie Krakowa”. Autor kilkunastu publikacji naukowych dotyczących zarządzania innowacjami, w tym m.in. 5 artykułów w czasopismach naukowych, 6 rozdziałów w monografiach, redakcja 3 publikacji zwartych. Absolwent prestiżowego szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy akademickiej na Wageningen University (Holandia) w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Transformation.doc”.

 

 

Bartłomiej „Świstak” Piotrowski – networker, ekspert od budowania społeczności offline, business development manager i mentor. Jest odpowiedzialny za strategię i konsultacje strategii wielu marek oraz zajmuje się budowaniem społeczności w realu. Jest liderem w takich markach jak: TEAM Kraków (klub rozwojowo networkingowy), Startupunity (budowanie społeczności startupowych), startupuj.pl (marka szkoleniowa) oraz wyróżniającym się aktywistą w: #omgkrk (krakowska społeczność startupowa), Narzędziownia (szeroko rozumiana branża szkoleniowa z całej Polski), Centrum Obywatelskie (inkubator i akcelerator NGO), Kraków Miastem Startupów (fundacja specjalizująca się w prestartupingu) oraz Startupmind (społeczność oceniająca startupy).
W organizowanych i współorganizowanych przez Świstaka spotkaniach brali udział liderzy: Innovation Nest, Startup Poland, Reaktor Warsow, Urząd Miasta Kraków, Pirx oraz przedstawiciele kilkuset innych marek. Prowadził szkolenia/konsultacje dla: Instytut Ekonomii Narodowego Banku Polskiego, Flytech, Fundacja My Pacjenci, Allbag i kilkudziesięciu innych. Kilkukrotnie występował w telewizji oraz artykułach mediów ogólnopolskich. Od lat pomaga przedsiębiorcom, startupom i organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu ich problemów oraz od lat wspiera integrację lokalnych środowisk przedsiębiorców, startupowców oraz NGO i ruchów nieformalnych.

 

Emilia Wasiuk – absolwentka Zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w obszarach takich jak: motywacja, rozwój osobisty i zawodowy, komunikacja interpersonalna, leadership, identyfikacja i pozyskiwanie talentów. Jest certyfikowanym praktykiem w zakresie analizy i oceny indywidualnego stylu działania w sytuacjach zawodowych, oraz w badaniu inteligencji emocjonalnej. Pasjonuje ją człowiek – jego potencjał, możliwości rozwoju i motywy działania, oraz technologie wpływające na jakość naszego życia.
Swoje 7-letnie doświadczenie zdobywała współpracując głównie z firmami o profilu technologicznym, konsultingowym i rekrutacyjnym, odpowiadając za obszar HR i/lub business development. Działała zarówno w środowisku startupowym jak i korporacyjnym. Obecnie, jako Talent Manager w bioinformatycznej firmie Ardigen SA, odpowiada za zaangażowanie i rozwój pracowników, kulturę organizacyjną, współpracę z uczelniami oraz employer branding.
W międzyczasie prowadzi swój serwis poświęcony wpływowi AI na efektywność człowieka w miejscu pracy, „ImagineHRM” (Imagine Humans & Robots Management).
Prywatnie jest pasjonatką podróży, salsy, a także muzyki filmowej, literatury i kina science-fiction, oraz
kultury i sztuki starożytności. Od najmłodszych lat ceni sport i aktywny wypoczynek na łonie natury.

 

Monika Kołodziejczyk – Head of Digital Analytics Department.
Ekspert w dziedzinie analityki internetowej, performance marketingu, marketing automation, optymalizacji konwersji i tworzenia strategii digital, która pobudza rozwój biznesu i maksymalizuje zyski. Wysoce zmotywowana i nastawiona na osiąganie konkretnych rezultatów. Zrealizowała z sukcesami liczne projekty z zakresu działań online, tworzy rozwiązania biznesowe, analizy, rozwija strategię digital i buduje wizerunek marek. Prowadzi szkolenia jako Trener Akademii Semahead oraz występuje w charakterze prelegenta na wielu konferencjach branżowych m in Polish Business Analytics Summit.
Od ponad 7 lat obecna w branży marketingu internetowego. Przez 4 lata związana z Grupą Onet jako Performance Marketing Manager. Od ponad 2,5 roku pracuje w Semahead jako Manager działu Digital Analytics.

 

Izabela Paluch – Prezes Zarządu INTECH PK sp. z o.o. .
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w działalności biznesowej na rynku międzynarodowym, w szczególności związane z wdrażaniem nowych produktów, usług i technologii – pracowała na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych przedsiębiorstwach o profilu produkcyjno-handlowym. Od 2011 r. zawodowo związana z Politechniką Krakowską, działa na rzecz transferu technologii i pozyskiwania partnerów do realizacji wspólnych inicjatyw dotyczących rynkowego wykorzystania własności intelektualnej uczelni. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy w drodze aportu, sprzedaży lub licencji, zakładaniu spółek technologicznych typu spin-off oraz w planowaniu rozwoju spółek start-upowych.

Członek Stowarzyszenia TOP 500 Innovators – największej polskiej platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i centrów transferu technologii w Polsce. Praktyk i trener w wykorzystaniu metodologii Design Thinking i Business Model Canvas oraz współtwórca autorskich warsztatów „caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk” poświęconych komercjalizacji wiedzy, w ramach których interdyscyplinarne zespoły pracują nad rozwiązaniem konkretnych problemów naukowych, biznesowych i społecznych w celu wypracowania prototypów nowych produktów i usług. Mentorka i ekspert w projektach związanych z wdrażaniem innowacji oraz doradztwem dla młodych naukowców i przedsiębiorców: Smogathon, Cybersec Accelerator, Girls go start-up! Academy, Lean in STEM. Jest laureatką prestiżowego programu rządowego „TOP 500 Innovators Science-Management- Commercialization” realizowanego na Uniwersytecie Stanforda, Kalifornia, USA (2013).

 

Krzysztof Oleksy – specjalizuje się w ewaluacji rynkowej technologii i zarządzaniu własnością intelektualną. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów związanych z wdrażaniem innowacji w przemyśle oraz doradztwem i szkoleniami dla młodych przedsiębiorców.
Autor koncepcji biznesowej powołania INTECH PK – spółki celowej Politechniki Krakowskiej, gdzie od 2016 roku piastuje funkcje wiceprezesa zarządu. Od 2014r. zaangażowany w powoływanie spółek technologicznych i zarządzanie wynikami badań prowadzonych na uczelni. Odpowiedzialny za założenie akademickich spółek spin-off komercjalizujących technologie: „Masa geopolimerowa do wyrobów budowlanych”, „Polimerowe złącza podatne”, „System skaningu laserowego do inwentaryzacji budynków”. Odpowiada za rozwój procesów biznesowych związanych z komercjalizacją wyników prac B+R.
Współtwórca i animator cyklu praktycznych warsztatów z zakresu zastosowania metodyki design thinking i business model canvas we wdrażaniu rynkowym technologii: „caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk”. W ramach tej inicjatywy interdyscyplinarne zespoły pracują nad rozwiązaniem konkretnych problemów naukowych, biznesowych i społecznych w celu wypracowania prototypów nowych produktów i usług. Współorganizator krakowskiej odsłony DT Week 2015/16/17, II Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji oraz koordynator Dnia Wynalazków na PK.
Uczestnik Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP 500 Innovators Science-Management- Commercialization” na Stanford University (2013), zagranicznychstaży na Cambridge University, Imperial College, Innovation and Technology Transfer Centre of Andalusia oraz licznych szkoleń krajowych z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych.
Prywatnie – entuzjasta rockowej alternatywy i podróży na wschodnie rubieże.

 

Michał Ryś – założyciel i Dyrektor Finansowy (CFO) startupu DrOmnibus. Wcześniej pracował m.in. w  jednym z wiodących funduszy Venture Capital – Innovation Nest.
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katholieke Universiteit Leuven, Uppsala University i University of Groningen. Wiceprezes Zarządu Fundacji Hipoterapia – na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.
Wraz ze współzałożycielkami DrOmnibusa – Bogumiłą Matuszewską (CEO) oraz Katarzyną Chrabąszcz (COO) i zespołem – laureat wielu nagród oraz prestiżowych programów dla startupów, takich jak: Google Developers Launchpad Accelerator 2017 (jako pierwszy startup z Polski), New Europe 100: Eastern Europe’s emerging technology stars (2017, Financial Times), EIT Health HeadStart, Bridge to Mass Challenge Warsaw, Global EdTech Startup Award (Europe Top10), Mobile Trends, Aplikacje bez Barier, Kreatywni w biznesie.

 

Joanna Pająk – Head of Communications & Investor Relations w startupie DrOmnibus – odpowiada za promocję B2B i komunikację proinwestycyjną.

Związana z DrOmnibusem od 2014 roku – jedna z osób najstarszych stażem w zespole, brała (i nadal bierze) aktywny udział we wszystkich etapach rozwoju spółki. Wcześniej ponad 10 lat pracowała w agencjach reklamowych i PR. W zakresie promocji i marketingu współpracowała (i nadal współpracuje) także z innymi firmami, startupami, organizacjami. Prowadzi zajęcia ze studentami psychologii menedżerskiej w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera.

 

 

 

Rafał Bill – Chief Product Officer w Berg Technologies- firmie pochodzącej z Niemiec. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim i handlu międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym, obecnie doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na fakultecie ekonomicznym. Przygotowuje pracę z zakresu metodyki transferu technologii i wiedzy z uczelni do małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych krajach: Polsce, Niemczech, Hiszpanii i Rumunii. Poza głównym obszarem pracy badawczej zajmuje się różnymi częściami nauk ekonomicznych: makroekonomią, ekonomią startupową oraz ekonomią behawioralną. W poprzednich latach pracował jako menedżer projektów w organizacjach pozarządowych i konsultant funduszy europejskich dla MŚP.

Kraków, Dolnych Młynów 5/1 | kontakt@kms.org.pl