Konferencja

Geneza

Konferencja z cyklu KRK InnoTech Summit organizowana jest już po raz czwarty. Jej głównym celem jest budowa relacji pomiędzy środowiskami: naukowym (szczególnie doktorantów oraz młodych naukowców) i biznesowym (w tym inwestorów i start-upów). Podczas konferencji młodzi naukowcy prezentują swój dorobek naukowy w postaci posterów. Mają oni także okazję do rozmowy z przedsiębiorcami, inwestorami, a także przedstawicielami dużego biznesu, poszukującymi innowacji technologicznych.

W tym roku konferencja odbywa się pod tytułem KRK InnoTech Summit: Top trends 2018, gdyż w zamierzeniu organizatorów będzie się ona koncentrować na identyfikacji trendów technologiczny w roku 2018 w 5 ścieżkach tematycznych.

Formuła i tematyka

Serdecznie zapraszamy doktorantów, studentów oraz pracowników naukowych do czynnego udziału w konferencji w formie posteru naukowego.

Szczególnie interesujące będą prace o charakterze aplikacyjnym lub koncepcyjnym (posiadające potencjał komercjalizacyjny) wpisujące się w tematykę:

Zdrowe społeczeństwo

 • Technologie wspierające nowoczesną diagnostykę medyczną.
 • Technologie wspierające rehabilitację, rekonstrukcję oraz regenerację tkanek i narządów.
 • Nowoczesne technologie produkcji żywności, przedłużenie okresu zdatności do spożycia i kontroli jakości produktów spożywczych, w tym nowoczesne opakowania oraz technologie produkcji rolnej.
 • Technologie wspomagające proces produkcji i aplikacji leków.
 • Przeciwdziałanie skutkom starzejącego się społeczeństwa i wspomaganie funkcjonowania osób niesamodzielnych, w tym tworzenie rozwiązań poprawiających jakość życia osób chorych i ułatwiających ich mobilność

Energia zrównoważona

 • Technologie zmniejszające straty przesyłowe i podnoszące efektywne wykorzystanie energii
 • Produkcja energii ze źródeł odnawialnych.
 • Ekologiczne wykorzystanie paliw kopalnych
 • Innowacyjne technologie do magazynowania energii (ogniwa, paliwa, akumulatory, baterie)

Czyste środowisko

 • Redukcja emisji substancji niebezpiecznych do środowiska oraz ich usuwanie (w tym m.in. modyfikacje procesów przemysłowych, systemu filtrujące)
 • Ekologiczne materiały budowlane i materiały bio-degradowalne
 • Odzyskiwanie, przetwarzanie oraz zagospodarowywanie przemysłowych i komunalnych surowców odpadowych.
 • Innowacyjne wykorzystanie surowców pochodzenia naturalnego.
 • Utylizacja materiałów niebezpiecznych.
 • Redukcja hałasu w miejscu pracy i przestrzeni publicznej.

Nowoczesny transport i elektro-mobilność

 • Podzespoły pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz elementy infrastruktury komunikacyjnej wspierającej ich rozwój.
 • Podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu lądowym (w tym pojazdy i infrastruktura transportowa)
 • Technologie lub rozwiązania związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa, ergonomii, energochłonności pojazdów transportu publicznego.

Fintech i cyfrowa gospodarka

 • Wykorzystanie technologii informatycznych do rozwiązywania wyzwań społecznych i usprawniania procesów biznesowych, szczególnie w obszarze FinTech i InsureTech
 • Zastosowanie technologii sztucznej inteligencji i big data dla celów medycznych, zwiększenia efektywności energetycznej i ochrony środowiska oraz sprzyjających rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy.

Zgłoszenia i informacje praktyczne

Konferencja odbędzie się w Krakowie, 20 marca 2018 o godzinie 10:00, przy ul. Szujskiego 4 – Hotel Grand Ascot.

Warunkiem udział w konferencji jest przesłanie streszczenia referatu (abstrakt max. 2000 znaków) za pomocą formularza on-line (do 16 marca 2018)

Wydrukowane postery należy dostarczyć organizatorowi w dniu konferencji. (Szczegółowe informacje zostaną przekazane w terminie późniejszym). Format posterów: A2-A1.

Streszczenia zaprezentowanych posterów zostaną wydane w formie publikacji pokonferencyjnej (ISBN, dostęp on-line).

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny.

Znajdź nas na instagramie:

krakow_miastem_startupow

Znajdź nas

Kraków

plac Matejki 10/6b

Kontakt

poczta@krkinnotechstarter.pl