Dla naukowców

Co program KITS daje młodym naukowcom?

KRK InnoTech Starter (KITS) to kompleksowy program, którego celem jest transfer technologii opracowanych przez młodych naukowców krakowskich uczelni do życia gospodarczego poprzez utowrzenie spółki technologicznej (spin-off/start-up) i pozyskanie zewnętrzengo finansowania na rozwój biznesu.

Jak w praktyce wygląda proces transferu technologii?

W pierwszej kolejności staramy się znaleźć kilka możliwych zastosowań dla danej technologii i na tej podstawie zidentyfikować potencjalnych inwestorów. Jeżeli dana technologia wydaje sie interesująca z biznesowego punktu widzenia i pasuje do misji programu opracowywany jest model biznesowy. Kolejnym krokiem jest jego weryfikacja rynkowa metodą Customer Development. Na koniec opracowywana jest prezentacja dla inwestora (tzw. pitch deck).

Jakie technologie pasują do misji programu?

Najbardziej preferujemy rozwiązania technologiczne, których biznesowe wdrożenie przyczyni się do wspierania zrównoważonego rozwoju lub ogólnie podniesienia jakości życia ludzi. Interesują nas rozwiązania z obszaru energetyki, wykorzystania surowców, szeroko rozumianej branży life science oraz tzw. clean tech. Szczególnie ciekawe pozostają dla nas technologie pozwalające efektywniej wytwarzać i magazynować energię, wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym, a także poprawiać jakość żywności czy ułatwiać życie osobom niepełnosprawnym.

W jaki sposób pozyskiwne są technologie do programu?

Prowadzimy aktywny scouting technologiczny na pięciu krakowskich uczelniach: UJ, AGH, PK, UEK i UR. Co do zasady staramy sie docierać do technologii nie ujętych w żadnych istniejących katalogach (np. porwadzonych przez centra transferu technologii) i do młodych naukowców, kótrzy dopiero rozważają komercjalizację efektów swojej pracy. Kilka razy w roku organizujemy sesje posterowe, podczas których młodzi naukowcy mogą zaprezentować swój dorobek (udział w sesji jest bezpłatny i liczy się do dorobku naukowego).

Jak dokładnie wygląda proces inwestycyjny?

Fundacja nie dysponuje zasobami umożliwiającymi udzielenie bezpośredniego wsparcia finansowego. Posiadamy jednak rozbudowaną sieć relacji z funduszami inwestycyjnymi i instytucjami wspierającymi finansowo przedsięwzięcia technogiczne na wczesnym etapie. Z formalnego punktu widzenia etapie inwestycji konieczne jest powołanie spółki prawa handlowego (np. sp. z o.o.), która będzie dysponować komercjalizowaną włąsnością intelektualną (np. patentem lub licencją udzieloną przez uczelnię albo sekretnym know-how wniesionym przez jego twórców). Część udziałów w spółce obejmie inwestor, w zamian za wkład finansowy. Część udziałów przypadnie Startup Developerowi, który zajmie się dalszym rozwojem przedsiębiorstwa. Pozosałe udziały (ok. 70%) pozostaną w rękach twórców technologii.

Kim jest Startup Developer i jaka jest jego rola?

Startup Developer jest osobą skierowaną przez Fundację do pracy w danym start-upie i odpowiedzialną za jego rozwój. Posiadanie w zespole technologicznym osoby o kompetencjach biznesowych jest kluczowym wymogiem większości inwestorów. Zadaniem Startup Developera jest nie tylko przygotowanie wstępnego modelu biznesowego i pozyskanie inwestora, ale przede wszystkim dalszy rozwój biznesu, dzięki czemu twórcy technologii mogą skoncentrować sie wyłącznie na jej rozwoju. Startup Dveloper obejmując część udziałów staje się mniejszościowym współ-udziałowcem start-upu i jednocześniej jego pracownikiem.

Czy program jest konkurencją wobec akademickich centrów transferu technologii?

Nie. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby budować możliwie najlepsze relacje z centrami transferu technologii i innymi instytucjami uczelni wyższych. Program KITS jest komplementarny wobec innych działań prowadzonych przez organizacje publiczne i niepubliczne.

Kraków, Dolnych Młynów 5/1 | kontakt@kms.org.pl